Toimintakäsikirjaa päivitetään tarpeen mukaan. Uusin versio löytyy: LP Kangasala toimintakäsikirja.pdf

LP Kangasala on sitoutunut koko urheiluyhteisön eettisiin sääntöihin ja vastuullisuusajatteluun.

Mikäli havaitset tai epäilet epäasiallista käytöstä, voit ilmoittaa siitä häirintäyhdyshenkilölle (hairintayhdyshenkilolpk@gmail.com).

Voit tehdä ilmoituksen myös anonyyminä suoraan urheilun eettisen komitean lomakkeella osoitteessa https://ilmo.suek.fi/#!/

Katso myös Et ole yksin -palvelu.